Armisfoto svetainės naudojimosi taisyklės

Jei nesutinkate laikytis šių Sąlygų, prašome nesinaudoti (arba nustoti naudotis) Armisfoto svetaine.

Naudodamiesi Armisfoto svetaine, Jūs sutinkate tai daryti teisėtai, laikydamiesi visų galiojančių įstatymų, reglamentų ir teisės aktų, o Jūsų skelbiamas turinys yra teisėtas ir nepažeidžiantis teisės aktų ir/ ar kitų lankytojų teisių.

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad naudodamiesi Svetaine, Jūs:

 • nedarysite arba nesieksite padaryti žalos Armisfoto svetainei (neįkelsite kompiuterinių virusų, žalingo kodo programų ar bet ko, kas gali pakenkti Armisfoto svetainės veikimui ar trikdyti jos funkcionavimą),
 • nekelsite į Armisfoto svetainę arba į su Armisfoto svetaine susijusių socialinių tinklų paskyras konfidencialios ir saugomos informacijos, įžeidžiančios ar šmeižiančios informacijos bei turinio, galinčio pažeisti kito kliento ar bet kurio kito asmens privatumą,
 • nekelsite į Armisfotp svetainę arba su Armisfoto svetaine susijusių socialinių tinklų paskyras jokios informacijos ir/ar turinio, galinčio pažeisti kito asmens ar subjekto intelektinės nuosavybės teises,
 • nekopijuosite ar bet kokia kita forma neplatinsite šios Armisfoto svetainės, Armisfoto svetainės dalies ar joje esančios informacijos ar turinio, be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo,
 • nebandysite gauti neteisėtos prieigos prie Armisfoto svetainės ar jos serverių, bei visų kitų serverių, prie kurių gali būti prijungti mūsų kompiuteriai ir duomenų bazės,
 • nenaudosite DoS ar DDoS atakų prieš Armisfoto svetainę ar kitaip nemėginsite pakenkti Armisfoto svetainės veikimui,
 • nekursite konkuruojančio Produkto ir nekopijuosite jos funkcijų ar jų dalių,

Įspėjame, jog jei mėginsite įvykdyti ar vykdysite kibernetinę Armisfoto svetainės ar mūsų duomenų bazės ataką, galite būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Mes netoleruojame tokių veiksmų, todėl apie neteisėtą veiklą nedelsiant pranešame atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

Be aukščiau pateiktų bendrųjų Svetainės naudojimo taisyklių, šio skyriaus nuostatos taikomos Armisfoto svetainėje esančio turinio apsaugai. Visa Armisfotp svetainėje esanti informacija, įskaitant duomenis, tekstą, programinę įrangą, programinį kodą, grafiką, nuotraukas, garsus, muziką, vaizdo įrašus ir funkcijas bei joje esančius prekių ženklus, paslaugų ženklus ir logotipus (toliau – “Turinys”), yra saugomi autorių teisių, prekių ženklų ir kitų intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų. Visas Turinys, kurį mes pateikiame Armisfoto svetainėje ar kitais su Armisfoto svetaine susijusiais kanalais, priklauso Armisfoto. 

Draudžiama naudoti, kopijuoti ir/ar platinti Armisfoto svetainės turinį, bet kokiais komerciniais tikslais. Jūs galite naudoti Armisfoto svetainėje esančią informaciją ir turinį savo kompiuterio ar kito įrenginio ekrane arba laikyti turinį elektroniniuose įrenginiuose, bet ne serveriuose ar kituose įrenginiuose, prijungtuose prie tinklo. Taip pat galite turėti atspausdintą Armisfoto svetainės turinio kopiją, tačiau tai darydami sutinkate naudoti ją tik savo asmeniniams poreikiams, bet ne komerciniais tikslais.

Armisfoto svetainėje esantis turinys Jums teikiamas toks “koks yra”, “kaip yra” ir “su visais trūkumais”, tik Jūsų asmeniniam, bet ne komerciniam naudojimui ir negali būti atsisiunčiamas, kopijuojamas, atgaminamas, platinamas, perduodamas, transliuojamas, rodomas, parduodamas, licencijuojamas ar kitaip panaudojamas bet kokiems kitiems tikslams, be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo. Šios Sąlygos nesuteikia Jums autorinių teisių, teisių į prekės ženklus, patentus ar kitų intelektinės nuosavybės teisių ar licencijų.

Jūsų patogumui Armisfoto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, priklausančias mūsų partneriams ar trečiosioms šalims, kurių mes nevaldome. Mes neatsakome už tokių trečiųjų šalių svetainių turinį, pasiekiamą informaciją ar duomenis, jų sąlygas ir taisykles, o taip pat ir privatumo politikas.

Mes neatsakome už tokiose svetainėse pateikiamą informaciją ir asmens duomenų apsaugą, bei neprisiimame atsakomybės už žalą ar nuostolius, kuriuos gali sukelti naudojimasis šiomis svetainėmis, jose randama reklama, turiniu, produktais ar paslaugomis. Sekdami nuorodas į kurią nors iš trečiųjų šalių svetainių, raginame Jus, peržiūrėti kiekvienos tokios svetainės sąlygas, taisykles ir privatumo politikas, prieš pateikiant asmens duomenis ar pradedant jomis naudotis.

 Jei mes nesilaikysime šių Sąlygų, atlyginsime Jums tik tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl konkretaus šių Sąlygų pažeidimo.

Mes visada stengsimės užtikrinti, kad Armisfoto svetainėje pateikiama informacija ir duomenys būtų teisingi ir aktualūs, tačiau informuojame, jog Armisfoto svetainėje gali pasitaikyti netikslumų, kurie apima ir technines problemas, bei sutrikimus, kurių gali pasitaikyti Jums naudojantis Armisfoto svetaine. Jei pastebėsime arba būsime informuoti apie gedimus, klaidas ar netikslią informaciją, Armisfoto svetainės turinyje, kuo greičiau imsimės veiksmų juos ištaisyti, tačiau jokiais atvejais mes neatsakome už:

 • Armisfoto svetainės nesuderinamumu su Jūsų naudojama technine, programine įranga bei telekomunikacijomis;
 • išorines technines problemas įtakojančias sklandų Armidfoto svetainės veikimą;
 • trečiosioms šalims priklausančių svetainių, kurių nuorodos gali būti pateikiamos Armisfoto svetainėje, turinį bei saugumą;
 • Armisfoto svetainės neatitikimu Jūsų lūkesčiams.

Naudodamiesi Armisfoto svetaine, Jūs sutinkate, kad visa taikomų įstatymų apimtimi, mes nebūsime atsakingi Jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius. Taip pat už bet kurią kitą, tiesioginę ar netiesioginę, žalą atsiradusią dėl naudojimosi Armisfoto svetaine.

Jeigu lankotės Armisfoto svetainėje būdami kitoje šalyje, tai gali lemti tarptautinį informacijos perdavimą. Lankydamiesi Armisfoto svetainėje ir elektroniniu būdu bendraudami su mumis, Jūs sutinkate su tokiu informacijos perdavimu ir jam neprieštaraujate.

Armisfoto svetainė pasiekiama ir veikianti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tačiau gali nutikti taip, kad Armisfoto svetainė bus nepasiekiama dėl kitų priežasčių, pvz. telekomunikacijų ar skaitmeninių perdavimo ryšių nutraukimas ar gedimai, o taip pat periodinę techninę priežiūrą, remontą ar Armisfoto svetainės arba jos funkcijų atnaujinimo darbus, kurie atliekami periodiškai.

Jūs neprieštaraujate ir sutinkate, kad mes negalime užtikrinti nepertraukiamo šios Armisfoto svetainės veikimo ir neprisiimame jokios atsakomybės prieš Jus ar prieš bet kurį kitą asmenį.

Šios Sąlygos ir bet kokie ginčai ar pretenzijos, kilę dėl jų ar susijusių su jomis, yra reglamentuojami ir nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos teisę.

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Sąlygų arba susijęs su šiomis Sąlygomis bus sprendžiamas derybų būdu, nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčas bus sprendžiamas arbitražu, Vilniaus komercinio arbitražo teisme, pagal Arbitražo procedūros reglamentą. Arbitražo kalba bus lietuvių, arbitrų skaičius – 1 (vienas). Arbitražo vieta bus Vilniuje.

Armisfoto